* برای بزرگ‌نمایی و دیدن اندازه کامل تصاویر ، فلش دوطرفه بالای عکس را بزنید.

چند سال پیش «آموس چاپل» Amos Chapple عکاس نیوزیلندی روزنامه گاردین به منطقه کردستان آمد و این تصاویر زیبا را از روستای پالنگان و نواحی اطراف و طبیعت کردستان ثبت نمود.