تصاویری از لباس‌ها و پوشش‌های مردان کرد در مناطق مختلف ایران، عراق و ترکیه (عثمانی) در قرن نوزدهم و پیش از آن.

* برای بزرگ‌نمایی و دیدن اندازه کامل تصاویر ، فلش دوطرفه بالای عکس را بزنید.