در آذرماه امسال استاندار کردستان با هیاتی از سرمایه‌گذاران بلژیکی دیدار و در خصوص سرمایه‌گذاری آنان در کردستان گفتگو کرد.