Artikas Eqbal 1 1 چرا انتخابات؟ انتخابات به چه کار می‌آید؟آرتیکاس اقبال: انتخابات جدای از تمام اهداف و روند و روالی که در قوانین و مقررات مربوطه برای آن پیش‌بینی گردیده و همچنین بدون در نظر گرفتن اهداف و جایگاه آن، ممکن است برای اکثر ما این سوال را در ذهنمان ایجاد کرده و یا ایجاد کند که اصلاً انتخابات به چه درد می خورد و چه منفعتی برای جامعه دارد؟ یا به عبارت دیگر چه کارکردی به جز انتخاب کردن و انتخاب شدن دارد و چه اثری بر زندگی شهروندانی که با سیاست هیچ کاری ندارند می تواند داشته باشد؟

پس از سال‌ها دست‌اندرکار برگزاری انتخابات بودن در سطوح مختلف، کارکرد فرآیند انتخابات را بسیار فراتر از آنچه که در ظاهر امر مشاهده می‌شود یافته  و بر همین اساس امروز اعتقاد دارم که در هر انتخاباتی باید حضورفعال داشت. فرایند انتخابات در جامعه باعث رشد و پویایی می گردد. انتخابات فرصتی به دست می‌دهد تا افکار و عقاید موجود در جوامع بروز و ظهور نمایند. در این عرصه تفکرات و باورهای موجود در لایه‌های مختلف و طبقات اجتماعی تلاش می‌کنند تا خود راعرضه داشته و هر شخصی تلاش می کند تا نظرات خود را بیان کند و به مخاطبان خود بنمایاند یا بقبولاند که بهتر از رقبا است.

در اینچنین فضایی است که رشد و پویایی و بالندگی اجتماعی اتفاق افتاده و افکار متعالی در جوامع شکل می گیرند، افکار عمومی از واقعیت‌های موجود مطلع می‌شود. خواسته ها و نیازها بیان می‌شوند، انتظارات عیان شده و دسته‌بندی می‌گردند. اولویت‌بندی نیازها انجام و تعیین می‌شوند. افراد هم‌عقیده و همفکر با یکدیگر آشنا شده و بین گروه‌های اجتماعی همسو و هم‌جهت یک نوع اتحاد و یکپارچگی ایجاد می‌شود  و این اتحاد و اتفاق نظر و همدلی و همزبانی دقیقاً آن چیزی است که جامعه امروزین ما بدان نیاز دارد. انتخابات موجب می‌شود تا نواقص کار برای مدیران و دست اندر کاران مشهود گردد . کم و کاستی‌ها عیان می‌شوند  و البته در کنار این روشنگری‌ها و شفاف‌سازی‌ها ، ارائه طریق و ارائه راه حل نیز می‌شود. راه حل‌هایی که اکثراً آن‌قدر دقیق و حساب شده هستند که نمی‌توان به سادگی از کنار آنها گذشت و آنها را نادیده گرفت.

بنابر این با توجه به مطالبی که گفته شد، در یک انتخابات حتی اگر دیدگاه‌ها و تفکرات سیاسی مختلف امکان حضور در صحنه را نداشته باشند، بازهم این فرآیند به بیان خواسته‌ها و مطالبات و انتظارات مردم می‌پردازد و موجب می‌شود تا صاحبان قدرت متوجه کم و کاستی‌های خود شده و نقاط ضعف‌شان را به خوبی شناسایی کرده و در راه اصلاح و بهبود امور گام های موثر و مفیدی بردارند. از دیگر سو، آحاد مختلف جامعه به حق و حقوق خود آشنا شده و متوجه خواهند شد که چه چیزی را مطالبه نمایند، چگونه و از چه طریقی مطالبه خود را پیگیری نمایند و همین موضوع باعث می‌شود تا سطح فکر مردم ارتقا یابد.

پس می‌توان ادعا نمود که انتخابات یک کارکرد اجتماعی مهم علاوه بر انتخاب کردن و انتخاب شدن دارد و آن هم آگاهی‌بخشی به آحاد جامعه می‌باشد که نگارنده آن را بسیار با اهمیت‌تر از هدف قانونی انتخاب دانسته؛ لذا تمنا دارد اقشار مختلف مردم همواره در انتخابات حضوری فعال و آگاهانه داشته باشند.