Shirwan Yari هیوانیوز، پنجره‌ی امیدشیروان یاری:‌ دوستی شفیق، از تولد سایتی خبری- گزارشی با رویکردی متفاوت در استان کردستان خبر داد و بنا شد که برای آغازین روزهای باز شدن این پنجره، چند سطری را به پاس چنین تولد مبارکی، بنگاریم. بی پرده سخن گوییم، در کردستان رسانه یا رسانه‌هایی که در قامت روزنامه‌نگاری توسعه، گل امید را در دل شوره‌زار مخاطبان برویانند بسیار کم و یا بهتر است بگوییم، که انگشت شمارند. امید می‌رود که این سایت، که قرار است پرده از چشمان بی‌اعتنای مخاطب بردارد و شفاف با مردم سخن گوید، بعد از گذشت چند صباحی، شیشه‌های چند جداره‌اش با هرم نفس خبرهای صرفاً نقلی- پوششی ادارات دولتی بخار آلود نشود، آسیبی که هم اکنون سنگ‌ریزه‌های آن در بستر رودخانه کم‌عمق رسانه‌های استان، بر ساحل ذهن مخاطبان، هویداست. تورق و کلیک رسانه‌های کردستان ذهن کنکاش‌گر مخاطب را در گردباد تیترهای نقلی می‌لولاند و در فاصله اندکی رمق تورق و کلیک انگشت مخاطب بر کیبورد و صفحه‌های خشک کاغذی می‌خشکد و می‌ماسد. در جهان زیست کنونی ما، که خبرها در دنیای مجازی به سرعت نور منتشر و پلاسیده می‌شوند، دیگر چه نیازی به بازتولید و بازنشر آن در رسانه‌های محلی کاغذی و الکترونیکی است؟ امروزه مخاطبان در مقابل رسانه‌های قدرتمند واکنش دارند و کنش رسانه‌ها باید آنقدر قوی باشد، که مخاطب را به واکنش همسوگرایانه وا دارد. امروزه اگر غفلت کنیم و تعقل را در بافتار و ساختار استراتژی مدیریت رسانه به هم نبافیم، حیات یک رسانه به غده سرطانی ریزش مخاطب دچار می‌شود و به کما می‌رود. گذر از نگرش رویدادمداری وگام نهادن در وادی فرایندمداری، کاشتن ریشه روزنامه‌نگاری توسعه، پرهیز از تیترهای نقلی و روی‌آوری به تیترهای استنباطی، توصیفی، ضرب‌المثلی و غیرمتعارف بنا به ساختمان خبر و گزارش چاره ساز است و امیدوارم که هیوانیوز این امید را به جامعه‌ی تارانده مخاطبان خردمند کردستانی، بازگرداند.