ناصر خالدیان: استاندار کردستان با اظهار تاسف از عدم تصویب منطقه آزاد بانه و مریوان می‌گوید که در جلسه علنی تصویب لایحه مناطق آزاد که یکی از مهم‌ترین تصمیمات ملی بوده ۶۸ نفر نماینده غایب بودند و ۲۰ نفر در رای‌گیری شرکت نکردند.

استاندار کردستان هم توقعاتی دارد ها!  رفته بیخود و بی‌جهت هم برای تصویب این طرح کلی به این و آن رو انداخته که چه بشود؟ مگر مجلس نهم جای این جور کارهاست؟ وظیفه‌ی نماینده که الان شرکت در جلسات کسل‌کننده مجلس نیست، آن هم برای کردستان، آن هم نزدیک تبلیغات انتخاباتی. نماینده الان باید برود توی دل مردم، توی جگر مردم، توی طحال و حلق مردم. فضای نشاط و شادابی درست کند. برود تبلیغ کند برای دور بعدی. برود به بیزنسش برسد. به فکر آینده‌اش باشد که اگر رای نیاورد چند پست بعدی را بیخ کیسه داشته باشد. چرا شأن نمایندگان را دست‌کم می‌گیریم؟ اصلاً این نمایندگان بی‌پناه و زبان‌بسته سر بی‌شام زمین بگذارند استاندار کردستان جواب آنها را خواهد داد؟ چه چیزی از این مهم‌تر؟ این لوایح منطقه آزاد و نمی‌دانم اینها هم همه‌اش کاغذپاره است. بانه و مریوان منطقه آزاد می‌خواهد چه کند؟ همین نمایندگان محترم مجلس و همین ۷۹ نفر محترم دیگر با رای مخالف، دست خانوم بچه‌ها را خیلی شنگول می‌گیرند، یک ال‌سی‌دی از آنجا می‌خرند و به اقتصاد قاچاق کمک می‌کنند و این برای کردستان بس است. منطقه آزاد از این آزادتر؟ از این تجاری‌تر؟ از این باحال‌تر؟ مجلس مگر جای این قرتی‌بازی‌ها است؟ مجلس جای نشاط و تفرج است. جای چرت و قیلوله است. جای قیل و قال و عشق و حال است. جای بزن بزن جناحی است. جای سنگ انداختن توی برجام و فرجام و  هر جام است. مجلس را چه به این چیزها.

این از آن ۶۸ نفر غایب محترم و ۷۹ مخالف محترم و عاشق توسعه‌ی قاچاق در کردستان. حالا آن ۲۰ نفر محترم دیگر که رای نداده‌اند، دل‌شان خواسته آقا مگر زور است؟ اینها فقط نماینده حوزه خودشان هستند. اصلاً اینها بالکل از ایران جدا هستند. شما چه می‌گویی؟ اصلاً سیستان و کردستان کجا هست؟ کردستان کیلویی چند؟ کردستان تنها موقع جنگ مرزدار غیور است الان چه؟ اصلاً آقا شاید کسی توی مجلس خواب بود و ملتفت تصویب لایحه نشد. این شد ایراد؟ این شد انتقاد؟ نماینده محترم خواسته پس از خستگی بسیار و مجاهدت برای مردم چرتی بزند. واقعاً الان مشکل ما چرت نمایندگان ماست؟ به من و شما چه ربطی دارد؟ ما باید جامعه‌‌ای بانشاط بسازیم. همه‌ی ما یک ملت هستیم. مجلس به صورت برابر متعلق به همه است. هر چند برخی از برخی برابرترند.

 

پی‌نوشت: هر گونه شباهت لحن به ماسبق، اتفاقی نیست.