به گزارش هیوانیوز، عبدالمحمد زاهدی در سفر یک روزه خود به شهرستان قروه از ابراهیم لاوری خبرنگار پیشکسوت کردستانی عیادت کرد. در جریان حضور استاندار کردستان در منزل ابراهیم دلاوری، فرماندار شهرستان قروه، مدیر کل حوزه استاندار و جمعی از مسئولان این شهرستان نیز حضور داشتند.

ابراهیم دلاوری خبرنگار روزنامه کیهان دفتر استان کردستان است که از یک سال قبل تاکنون دچار بیماری شده است و قادر به حضور در محل کار خود نیست.

دلاوری از خبرنگاران باسابقه استان کردستان است که از اوایل دهه ۶۰ تاکنون در روزنامه کیهان و در بخش های مختلف به ویژه ورزشی این روزنامه فعالیت می کند.