به گزارش هیوانیوز، مظهر نوری سخنگوی شورای اصلاح طلبان مریوان، گفت: شنبه شب با حضور ۱۰ عضو شورای اصلاح طلبان شهرستان سروآباد و ۱۷ عضو شورای اصلاح طلبان مریوان انتخاب کاندیدای اصلاح طلبان مریوان و سروآباد جهت حمایت در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با نامزدی امضا کنندگان منشور اصلاحات برگزار شد.

وی با بیان اینکه از تعداد ۲۱ کاندیدای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد، تعداد ۳ کاندیدا منشور اصلاح طلبان را که شامل ۴ بند می باشد، امضا کردند، افزود: آقایان امید کریمیان، عثمان باقدم و فیرروز عارفی سه کاندیدای بودند که با حضور اعضای شورای هماهنگی اصلاح طلبان منشور این حزب را امضا کردند.

وی خاطرنشان کرد: از تعداد ۲۱ کاندیدای مجلس شورای اسلامی ۷ کاندیدا مورد نظر شورای اصلاح طلبان حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد بودند که تنها سه کاندیدا حاضر به امضای منشور اصلاح طلبان شدند.

نوری همچنین افزود: در این انتخابات فیروز عارفی با ۱۴ رأی به عنوان کاندیدای نهایی جریان اصلاح طلبان مریوان و سروآباد معرفی شد و عثمان باقدم و امید کریمیان به ترتیب با ۷  و ۵ رأی بدست آوردند.

این عضو شورای اصلاح طلبان مریوان تأکید کرد: این انتخاب با خرد جمعی انجام و مورد تأیید معتمدین و فعالین مدنی شهرستان های مریوان و سروآباد است.

سخنگوی شورای هماهنگی اصلاح طلبان خاطرنشان کرد: در صورت بازگشت تعدادی از چهره های شاخص اصلاح طلب به انتخابات مجلس در روزهای آینده امکان تغییر گزینه اصلاح طلبان وجود دارد.