به گزارش هیوانیوز: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: امسال مراسم شب نوروز در سنندج در یک نقطه تعیین شده برگزار می‌شود تا بتوان در سال‌های آینده از این برنامه‌ها همچون وسیله جذب گردشگر بهره گرفت.

همچنین عضو ستاد مرکزی رویداد فرهنگی نوروز بازار نیز جشن نوروز را بزرگ‌ترین پرونده چند ملیتی ثبت شده در یونسکو دانست و گفت: هر پرونده‌ای که در یونسکو به ثبت برسد کشورهای عضو و مرتبط با آن موظف به انجام اقدامات پاسدارانه در راستای حفظ و احیای آن اثر هستند.

شعبان میرشکرایی اضافه کرد: مردم ما بیشتر میراث فرهنگی را ملموس می‌دانند و کمتر کسی میراث‌های ناملموس را جزو میراث‌ فرهنگی می‌شناسد.

وی با بیان اینکه نوروز بازار محلی برای فروش نیست بلکه مکانی برای ارائه فرهنگ و معرفی میراث ناملموس موجود در هر منطقه است، افزود: میرنوروزی، مراسم کوسه گردی و افروختن آتش که نماد حرکت و روشنایی است، از جمله آیین های نوروزی بومی این منطقه است که می‌طلبد در راستای احیای آنها اقدام شود.