Azad Jalalizadeh رای به مثابه هویت و حیثیتمحمدآزاد جلالی‌زاده: به علت مسایل بسیاری منجمله وجود استبداد تاریخی، نبود امنیت پایدار، خوی عشیره‌ای و قبیله‌ای ، فرهنگ تصوف گونه در گذشته و سیطره‌ی افکار چپ رادیکال در دوران معاصر، ما ایرانیان و بالتبع کردهای ایران آنگونه که باید و شاید و درخور است نتوانسته‌ایم با تغییرات عظیم و سیل آسایی که خرد خوداتکا و ابزاری مدرن با خود به همراه آورده است کنار آییم و پذیرای ذهنی اینگونه اندیشه و عملکردها و مجریان عملیاتی اینگونه آیین‌ها باشیم و چنان است که هنوز نتوانسته ایم به ” سیاست و سیاست‌ورزی ” به گونه‌ای مدرن بنگریم و به عنوان حوزه‌ای بس مهم در امورات انسان اندیشه‌ورز جدید در آن تاملات جدی نماییم و چنین است که هنوز کار سیاسی ما به شدت با عصبیت‌های پیشامدرنی و رگ گردن برون‌زدن‌های دوران قهرمانان اسطوره‌ای! پیوندی عمیق دارد و نتوانسته‌ایم در حوزه‌های گوناگون حیات از جمله حیطه‌ی سیاست مدرن شویم.

” دموکراسی ” به مثابه‌ی استراتژی سیاست‌ورزی مدرن و ” کنش‌وری حزبی ” و ” انتخابات ” به عنوان تاکتیک در دنیای عملکرد سیاسی مدرن – حال با قرائت‌های مختلف – پذیرفته شده است و اصولاً ذهنیت مدرن با این موضوع اساسی کنار آمده است که این استراتژی و تاکتیک برای رسیدن به جامعه ای بهتر و پیشرفته‌تر و کارآمدتر – و نه آرمانی – گریز ناپذیر است و اساساً رسیدن به توسعه‌ی پایدار کمی و کیفی از این طریق دست یافتنی است و به همین دلیل است که در سرزمین‌هایی که مدرنیته را به عنوان زیرساخت فرهنگی و مدرنیسم را به عنوان زیرساخت عملیاتی و مدرنیزاسیون را به مثابه برآیند قطعی این دو پذیرا شده‌اند و آن را به عنوان یکی از اجزای هویتی خود چه در ساحت فردی و چه در ساحت اجتماعی قبول نموده‌اند و بدین سان مسیر فعالیت و کنش و واکنش سیاسی و اجتماعی تا حدود بسیاری آرام و امن، قابل توصیف، پیش‌بینی و کنترل شده است و اصولاً برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی در چنین فضایی امکان پذیر است.

اما جالب آن است که در سمت و سوی ما جریان کاملاً بالعکس است، حوزه‌ی فعالیت‌های فردی و اجتماعی ما در ساحت‌های گوناگون به شدت عشیره‌ای و قبیله‌ای، پیشامدرن، ناسازوار، غیرکارکردگرایانه، مخرب و ملتهب است .

اصولاً ما هنوز در فضای زنده باد و مرده باد ذهنی و عینی به سر می‌بریم و به همان دلایل گفته شده در اول این نوشته و دلایل دیگری که در این مجال کوتاه فرصت پرداختن به آنان نیست، هنوز نتوانسته‌ایم پی ببریم که حوزه‌ی سیاست و اجتماع در کل و انتخابات و فعالیت‌های اجتماعی، یک حوزه‌ی ژله‌ای خاکستری کاملاً عملگرایانه است، نفهمیده‌ایم در سیاست و بالتبع در انتخابات داوری‌های ارزشی و خوب و بدی وجود ندارد بلکه نتیجه و کارکرد مهم است‌، نتوانسته‌ایم مفهوم توسعه را درونی کنیم و برای رسیدن به آنها گام برداریم، نتوانسته‌ایم سرمایه‌های اجتماعی را پاسداری کنیم و هر کسی که خواست مسیر ترقی و تعالی را برای خود و مردمانش طی کند ، ” خرچنگ وار ” او را پایین کشیدیم.

ما به شدت به جامعه ای آرام و ناملتهب برای آموزش پذیری نسل جوان نیاز داریم، نیاز داریم آموزش ببینیم که انتخابات و رای دادن به عنوان یکی از اصلی‌ترین زیرشاخه‌های سیاست‌ورزی و دموکراسی خواهی بایستی به جزیی از بدنه‌ی هویتی مان تبدیل شود، نیاز داریم آرمان داشته باشیم و پایی در آسمان و رویا برای آزادی و عدالت و مهربانی داشته باشیم، اما نکته‌ای که فراموش کرده‌ایم آن است که برای پیشبرد زندگی فردی و جمعی مان بایستی پای دیگرمان بر روی زمین سفت باشد، رسیدن به توسعه و آرامش و دموکراسی پایدار زمان و زیرکی و ایجاد فضایی اجتماعی برای پرورش سرمایه‌های اجتماعی می‌طلبد.
اگر پی بردیم که رای دادن در انتخابات هویتی و حیثیتی است، آنگاه است که دیگر عشیره‌ای و قبیله‌ای و عصبیت گونه به انتخاب نمی‌پردازیم، آنگاه است گه پدیده پروری نمی‌کنیم و کوتوله‌های سیاسی و اجتماعی سوار بر موج را به عنوان نماینده‌ی هویتی خود به پارلمان نمی‌فرستیم تا با اتومبیل کرایه‌ای به پایتخت بروند و تمام افتخارشان این باشد که با رانت و زد و بند با گران‌ترین وسیله‌ی نقلیه و اعیانی‌ترین مسکن و حساب‌های پر و پیمان مالی فاسد به میان ما برگردند، کسانی را نمی‌فرستیم که با قسط و قرض ! به پارلمان بروند و الان با خرج‌های میلیاردی به میدان انتخابات برگردند، وقتی رای ما نماد هویت ما باشد دلسوزان و متخصصان و متعهدانمان را در کارزار برگزیدن یاری می‌نماییم و پس از انتخاب چنین افرادی با انتقادها، یاری‌های فکری ، نظارت ها و بررسی دقیق و بیرحمانه‌ی عملکردشان ، به جای آنکه از آنان نیز دزد سر گردنه بسازیم !؟ سرمایه‌ای اجتماعی و سیاسی برای تلاش در راستای توسعه ی همه جانبه‌ی منطقه‌ی محروم‌مان می‌سازیم و اگر بالفرض چنین افرادی در صحنه نبودند صبر می‌کنیم تا فرصتی دیگر، چرا سیاست عرصه‌ی عملگرایی و صبر و آرامش و تامل و چانه‌زنی وفعالیت و آینده نگری است .

گمشده ی ما توسعه است و سرچشمه‌ی حرکت به سوی این امر پذیرفتن یکدیگر، برساختن و حمایت همه جانبه از سرمایه‌های اجتماعی‌مان و فرصت ندادن به افراد سطحی و رانت خوار و بی پایه برای ساختن نردبان ترقی خویش از احساسات خام و نسنجیده و غیر عقلانی ماست، باشد که انتخابات پیش رو نشان دهنده‌ی گسترش عقلانیت، توسعه باوری، سیاست‌ورزی ،عدم احساسات گرایی و دوری از رفتار عشیره‌ای و قبیله‌ای باشد .