به گزارش هیوا نیوز؛ عبدالمحمد زاهدی با بیان اینکه مجلس قوی می تواند خواسته های بحق وقانونی مردم را برآورده سازد افزود: اگر اقلیتی از مردم در انتخابات شرکت کنند، مجلس آینده منطبق بر نظر اقلیت است و به نفع همه مردم نخواهد بود.

استاندارکردستان مشارکت گسترده مردم در انتخابات را عامل تشکیل مجلسی قوی و نزدیک به خواست اکثریت عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه انتخابات و شرکت در انتخابات برای مردم کردستان یک حق است افزود : مردم حق دارند برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند و باید از این حق خود بخوبی استفاده کنند چرا که مردم با عدم شرکت در انتخابات حق را از خود ضایع می کنند.
زاهدی با بیان اینکه همیشه راه مردم از راه بدخواهان مردم جدا بوده و جدا خواهد بود گفت :شرکت در انتخابات یک وظیفه است بدین دلیل که هر فردی نسبت به سرنوشت خود، همشهریان و سرنوشت فرزندان و آیندگانش مسئولیت دارد.
وی به اقدامات و بسترسازی های لازم جهت برگزاری انتخاباتی پرشور در کردستان اشاره کرد و افزود : از مدت ها پیش ستاد امنیت انتخابات استان فعال بوده و امنیت مرزها، امنیت عمومی و هم امنیت شعب اخذ رای بخوبی تامین شده است و نیروهای نظامی و انتظامی کردستان با تمام وجود و خالصانه تلاش می کنند.
استاندار کردستان به حضور مردم این خطه در برهه های حساس انقلاب نیز اشاره کرد وافزود: مردم کردستان سخت ترین شرایط و نیز شرایط جنگ را تحمل کرده و همراهی خود را نشان داده اند بنابراین امروز امیدها از گذشته بیشتر است.