ناصر خالدیان: یادی کنیم از روند همیشگی نازل کردن هر چیزی از سیاست تا فرهنگ و نگاهی دیگر به برخی پوسترهای تبلیغاتی انتخابات که علاوه بر ایجاد شور انتخاباتی، شور دموکراسی را هم درآوردند و  اگر هم رای نیاوردند اما حداقل موجب انبساط خاطر و تفریح مردم در این وانفسای گرانی و مشکلات زندگی شدند. خدا عوض‌شان بدهد.

حاجی فتح‌الله نه تنها شور حسینی هم دارند، شور دموکراسی را هم به معنای واقع درآورده و با توجه به پرچم پشت سر و روبرویشان کاندیدای مامور به خدمت مردم شریف مجارستان هم هستند لابد.
Entekhabat 1 وقتی شور دموکراسی در می‌آید

 

 

بصی رنج برد این کارشناص ارشد ادبیات فارصی که ضایع کند هم خویش هم ادبیات فارصی
Entekhabat 2 وقتی شور دموکراسی در می‌آید

 

 

ایشان را دست کم  نگیرید. ژانر جدید و فراکسیونی است برای خودش. توجیه هم نمی‌خواهد، می‌زنه ها.
Entekhabat 3 وقتی شور دموکراسی در می‌آید

 

 

سلام کوچولو. اینجا چیکار می‌کنی؟ بین قدرت و ثروت  گم شدی؟ عاخه‌ی.
Entekhabat 4 وقتی شور دموکراسی در می‌آید

 

 

یک وقت فکر نکنید ابوی ایشان مجاز نیست. فرزند مجاز باش نه فرزند پدر. آره جانم.
Entekhabat 5 وقتی شور دموکراسی در می‌آید

 

از محاسن پدرزنِ مرحومِ کوهنورد داشتن نتیجه‌اش می‌شود رای آگاهانه. به جان خودم.
Entekhabat 6 وقتی شور دموکراسی در می‌آید

 

 

ایشان هم که با این شعار کوبنده برق از سر شرق و غرب و شمال و جنوب پرانده‌اند.
Entekhabat 7 وقتی شور دموکراسی در می‌آید

 

 

کجا بودی تو عزیزم؟ ای فردین کاندیداها، ای حاتم‌الانتخابات، ای موکل‌الوای‌فایا
Entekhabat 8 وقتی شور دموکراسی در می‌آید

 

 

این نماینده محترم سابق و پیشکسوت دارد پسر کاندیدایش را نصیحت می‌کند که خاک‌بازی… نه خاک پای مردم باشد. یعنی اگر جرج بوش پدر می‌فهمید چنین امکان تبلیغاتی هست زودتر برای جرج بوش پسر این کار را می‌کرد. اما خب هنر نزد ایرانیان است و بس.
Entekhabat 9 وقتی شور دموکراسی در می‌آید

 

 

یادی هم کنیم از این عزیز مشهور و دست‌ماچان و لنگ‌باز  که پیش از انتخابات، دست هر چه پوپولیست را از پشت بست. ریا می‌کند؟ عمراً. همینجور خلوص نیت ازش چکه می‌کند.
Entekhabat 10 وقتی شور دموکراسی در می‌آید