شیروان یاری : تالاب زریوار یا (زریبار) که به نگین زیبای غرب کشور و چشمه های شیرین جهان مشهور است، این روزها زیر شلاق نامهربانی مخربان محیط زیست، سیمای نیلگونش، خاکستری می نمایاند.این پهنه آبی بیکران که تاباننده نورخورشید وموج های مواجش رقصاننده، رقص نیلوفرهای سبزرنگ است، ناله نفیرش در نی تهی، نیستان پوشیده بر کرانه اش پژواک می شود.پرندگان مهاجر سیبری وقفقاز به مثابه سالیان دور ودراز بر این پهنه آب طبیعی نمی آرامند ونمی خرامند. شش ماهیان بومی سیاه خالدار ومار ماهی زریوار از رسوب ولجن گرفته شده است.لک لک های سفید بر کرانه های این دریاچه ی رو به موت، آشیان نمی گزینند وآوای بهار را با گردن های دراز ومنقارهای بلند نمی سرایند. تالاب زریوار این روزها با حقیقت دردآلود درونش می سوزد ومی سازد ودر جدال با مرگ روزگار می گذراند. زریوار تنها پهنه آب طبیعی  ومهم ترین اکوسیستم آبی کردستان است، که در اثر فرسایش شدید تشکیلات زمین شناسی منطقه در دوران سوم زمین شناسی پدید آمده است واز آن زمان تاکنون پرده آبی اش را بر چشم مشتاقان با سخاوت ومهربانی گشوده است. افزون بر این نظریه علمی، افسانه ای نیزدر مورد فرایند پدید آیی زریوار نقل است که می گویند: حاکمی ستمگر به نام  (فیله‌قوس) در شهر مریوان ظلمی وجوری وافر بر درویشی بینوا روا می دارد واین درویش غریب که مسافر گذری بوده از درد وزخم ظلم حاکم مریوان، دست به دعا برمی دارد وآنقدر دعا می کند که در نهایت شهر مریوان زیر آب مدفون می شود وزریوار پدید می آید؛ این اعتقادتاریخی که بیشتر به یک افسانه می ماند در میان مردمان محلی همچنان روایت می شود. هم اکنون آرامگاه این درویش مستمند عابر،بردامنه گذرگاه ضلع شرقی زریوار واقع است..

زیبایی این تالاب نیلگون آن چنان دلفریب است که تاکنون کسی را یاری آن نبوده است که پرده از حقیقت تلخ بیماری مزمن وجودش واپس زندواین گستره آبی، آرام وصبور درسکوت مطلق شکوهمندش به زوال خود می اندیشد؛ گرچه این دریاچه به مثابه زاینده رود اصفهان ودریاچه ارومیه ناگواری مکدرش، به یغمارفتنش ودرنهایت هیچ شدنش را اندک اندک تاب می آورد؛ اما برماست که مهرسکوت از لب برگیریم وقصه تلخ ژرفای دریاچه را بازگوییم وپرده از مقابل چشمان بصیر شهروندان وبسته مسئولان به کناری زنیم! تاهمگان بدانند که بر دریاچه چه می رود وچگونه انسان آگاه یا ناآگاه کمر به زوال ونابودی این منبع خدادادی بسته است.در حاشیه زریوار ۱۱ روستا وشهر تاریخی مریوان پهلو گرفته اند وا اسفا که هنوز فضولات حیوانی وانسانی شماری از این روستا ها ومنطقه سردوشی مریوان در زریوار می ریزد و رنگ آبی زلال متبوعش را نامطبوع ومکدر می نماید.دوربادا زمانی که این دریاچه شیرین جهان به تلخاب راستین تبدیل شود و راز زیبایی وگردشگری آن در قاب تاریخ یخ ببندد. دیرزمانی این نگین لاجوردی زیبا محل کشتزار برنج  وحصیربافی بوده که از رهیافت این دوشغل، معیشت ساکنان آبادی سکنی گزیده برکرانه های زریوار تامین می شد وهم اکنون سفره زندگی شماری از مردم مریوان و روستاییان بر پهنه نیلی زریوار پهن است و دود صید وپخت ماهی درچشم زریوار فرو می رود.روایت ها حاکی است که لقب تالاب به دلیل نامهربانی انسان بر گردن آبی زریوار آویخته شده است وگرنه عمق این منبع آبی پویا در ۵۰ سال گذشته از ۸تا ۱۱ متر در طول سال متغییر بوده وبه مرور زمان به دلیل انباشت رسوب گذاری، عدم لایه روبی، ورود فاضلاب انسانی، حیوانی وصنعتی از عمق، عمیقش کاسته شد و در اثر این جور وستم آدمی، نام تالاب بر شناسنامه زریوار به استناد تعریف جهانی تالاب ها حک شد؛ بیایید پلک برهم بگذاریم وبیاندیشیم به زریوار، به تالاب آب شیرینی که بس زیباست است وخیال انگیز، به این سفره سخاوتمند که آغوش گشوده وگوهر وجود خود را از هیچ جانداری چه آنچه که در درونش می زیند وچه آنکه برکنارش سکنی دارددریغ نمی ورزد.

 

 

زریوار ۴۰ سال آینده می میرد

مستند ساز کردستانی معتقد است شبح مرگ بر سیمای نیلگون تالاب زریوار، بزرگترین قطب گردشگری غرب کشور ونگین آبی کردستان چنگ انداخته وناخ گلوی زریوار را سال هاست فشار می دهد.

“محمدرضاباغبانی” به خبرنگار هیوا نیوز گفت:تالاب زریوار این سفره گستره سخاوتمند درصورت استمرار روند تخریب، تا ۴۰ سال آینده جان می سپارد واین جاذبه طبیعی گردشگری درقاب تاریخ یخ می بندد.

به گفته او زریوار که تنها پهنه آب طبیعی ومهمترین چشمه های آب شیرین جهان است به دست نامهربان انسان رنگ آبی نیلی آن خاکستری شده است.

این مستند ساز ادعای اکوسیستم پویا وزنده کارشناسان محیط زیست را تایید نمی کند ومی گوید: زریوار سال ها است که به بیماری مهلک سرطان رسوب گذاری وآلایندگی های زیست محیطی فاضلاب انسانی وحیوانی مبتلا است که تکاپوی شیمی درمانی مسئولان دستگاه های ذیربط تنها زمان مرگ این تالاب را به عقب می اندازد.

باغبانی با اشاره به وضعیت اسفناک اکوسیستم بسترنیمه جان زریوارمی گوید: احداث دایک خاکی که بدون مطالعات زیست محیطی در سال ۷۶ به بهره برداری رسید، طناب دار گردن آبی زریوار شد وهر روز گره های این طناب مرگ، در گردن آبی زریوارمحکم تر می شود.

اوافزود: مسئولان وزارت نیرو باهدف تامین وپمپاژ آب به کشتزارها وزمین های زارعی در ضلع جنوبی دریاچه، سد خاکی را احداث کردند که هم آب به کشاورزان بفروشند وهم حجم ذخیره سازی دریاچه زریوار را از ۲۵ میلیون مترمکعب به ۴۵ میلیون متر مکعب افزایش دهند.

به گفته او وعده مسئولان در مورد اهداف این سد تنها چند سال به واقعیت پیوست وهم اکنون مخزن این سد خشک ومحل اتراق گوسفند های روستاییان است.

باغبانی می گوید: سرعت رسوب گذاری در پشت دیواره این سد روند نابودی زریوار را تسریع بخشید وحیات اکوسیستم این تالاب شیرین جهان را به خطر انداخت.

او خواستار بازنگری ومطالعه مجدد طرح احداث دایک خاکی وبند انحرافی قزلچه سو برای نجات زریوار شد وگفت:کارشناسان محیط زیست مجوز بلامانعی احداث این سدخاکی را مبنی بر خروج سالیانه دبی آب ازدایک امضا کردند؛ اما حدود ۱۰ سال است که قطره ای آب از این سد خروج وسرریز نکرده است.

او ورود فاضلاب وپساب انسانی وحیوانی روستا های اقماری، خانه باغ ها، هتل ها ، مهمانسراهای دستگاه های دولتی و ساکنان محله سردوشی مریوان به درون تالاب را از دیگرمولفه های نابودی زریوار برشمرد وگفت: تسطیح اراضی وپرکردن کرانه های کم عمق زریواربرای کشت محصولات کشاورزی،روند نابودی این ثروت ملی را تسریع بخشیده است.

باغبانی رهاسازی غیرکارشناسی بچه ماهی در بستر زریوار وانقراض گونه های نادر ماهیان بومی را از دیگر عوامل تهدید کننده زریوار عنوان کرد وافزود: شماررهاسازی بچه ماهی از یک میلیون و۲۰۰ هزار قطعه به ۳۰۰ هزاردر سال کاهش یافته است که این میزان کاهش ماهیان در تالاب زریوار نماد حجم رسوب گذاری،کاهش عمق وحجم ذخیره سازی وکیفیت آب است.

او رشد نیزارها ونیلوفرها را نشان از آلودگی بستر زریوار دانست وگفت: در اثر رسوب گذاری عظیم وعدم پالایش طبیعی، چشمه های جوشان زریوارمسدود شده اند و ورود پساب وفاضلاب نیز رنگ آبی زلال وگورای این پهنه بیکران چشم نواز را خاکستری ومکدر کرده است.

باغبانی از لایه روبی بستر تالاب زریوار دفاع می کند ومعتقد است که مخالفت شماری از کارشناسان محیط زیست با فرایند لایه روبی استدلال منطقی ندارد.

او ازخریددستگاه سنجش آلودگی ولایه روبی دریاچه زریوارکه در دولت گذشته به بهانه احیای اکوسیستم این تالاب از کشور سوئیس خریداری شد انتقادکرد وگفت: متاسفانه در سال۸۵ میلیون ها تومان ارز برای خرید این دستگاه از کشور خارج شداما؛ هم اکنون این دستگاه بدون هیچگونه کارکردی در آشیان محیط زیست، زیر برف وباران زنگ زده است.

او از سکوت مسئولان در خصوص عمق واقعی زریوار انتقاد کرد وگفت: در ۴۰ سال گذشته عمق زریوار از ۸ تا ۱۱ متر در نقاط کم عمق وعمیق متغیر بوده است؛ اما امروزه عمق آن از۳ تا ۵ متر تجاوز نمی کند که این مایه شرمساری ما انسان ها در روند نابودی زریواراست.

به گفته این مستند ساز، سرنوشت تالاب زریوار به مثابه زاینده رود اصفهان، دریاچه ارومیه  وبسیاری از تالاب ها ومنابع آبی – گردشگری کشور رو به وخامت ونابودی است ومتاسفانه این قصه تلخ / تراژدی، تازمانی که تبدیل به  فاجعه واقعی نشود؛ مسئولان را تکان نمی دهد.

رضا باغبانی در سال ۸۵ با فیلم برداری از اکوسیستم زیر آب دریاچه زریوار مستند “زریوار زیرآوار” راساخت ودر درونمایه این مستند با به تصویر کشیدن عوامل تخریب انسانی از مسئولان خواست ترمز این سایه مرگ را در تالاب زریوار بکشند.

او دردو دهه گذشته در گفت وگو با رسانه های جمعی آژیر قرمز حیات زریوار را فریاد زد؛ اما هیچ مسئولی به فغان این مستند ساز که زندگی اش با حیات دریاچه در هم آمیخته است گوش نداد وروند نابودی دریاچه را به نظاره نشستند.

باغبانی معتقد است که اگر مسئولان در آن زمان با تحلیل کارشناسی، فرایند استمرار تخریب را برروی پهنه آبی دریاچه زریوار سد می کردند امروزه نام دریاچه زریوار به تالاب تنزل نمی یافت.

“عبور از خط زرد”، “زریبار” و”آوای لک لک ها” از دیگر آثار مستند رضا باغبانی فیلم ساز وعکاس کردستانی زاده مریوان است که در همه مستند های مذکور به زندگی دریاچه زریوار پرداخته است.

 

رسوبات بلای جان زریوار

به گفته عضو انجمن زیست محیطی سبز چیا مریوان، رسوبات بلای جان زریوار شده وهم اکنون به دلیل حجم بالای ورود رسوبات ومواد آینده حیات واکوسیستم این منبع مهم آبی به خطر افتاده است.

“آرمان غفوری” با اشاره ویژگی های این تالاب می گوید: بررسی ها نشان می دهد که هیچ رودخانه ای وارد زریوارنمی شود و آب آن از مجموعه چشمه های موجود درکف آن تامین می شودکه بر اثرشکست لایه های زمین ایجاد شده است.

او با اعلام اینکه خود تالاب نیز در اثر فرو افتادگی زمین و فرورفتگی لایه های زمین شناسی تشکیل شده است افزود: بررسی رفتار مقایسه ویژگی های آب،آلودگی و رسوبات برای تالاب زریوار بسیار محدود و کم است و نیاز به مطالعات و تحقیقات میدانی کارشناسی وعلمی دارد.

به گفته این کارشناس جغرافیا،تالاب زریوار ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺟﻮﺵ و تامین کننده آب دریاچه ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺟﻬﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﺳﻮﺏ ﻭﮔﻞ ﻭﻻﯼ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﻭﮔﻞﻭﻻﯾﯽﮐﻪ از نشست نیزارها و پوشش گیاهی ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎسیلاب ها ﺍﺯﮐﻮﻩﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮﺷﺪﻩﺍﻧﺪ و همچنین احداث دایک خاکی که از تخلیه عادی ممانعت می کند ، ﺭﺍﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﮐﺜﺮ ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﻣﺴﺪﻭﺩشده ﻭ مابقی چشمه های جوشان کف تالاب نیز در معرض خطر قرار دارند.

او به خبرنگار شهروند می گوید: بر اساس مطالعات تفضیلی_اجرایی آبخیز دریاچه زریوار  درسال ۸۶، به دلیل عدم وجود ایستگاه هیدرومتری در ورودی دریاچه ها با استفاده ازروشهای تجربی(  MPSIAC) میزان کل رسوب تولیدی توسط واحدهای این حوزه آبخیز در حدود ۴۳ هزار و۵۱۶ متر مکعب در سال معادل حدود ۵ تن در هکتار برآورد شده است که بدون شک این عدد روبه افزایش است.

به اعتقاد غفوری، ﻭﺭﻭﺩ ﻓﺎﺿﻼﺏ و سیلاب ﻣﺤﻼﺕ ﺍﺳﺘﺎﺩﯾﻮﻡ، ﺑﯿﺴﺎﺭﺍﻧﯽ ﻭﺳﺮﺩﻭﺷﯽﻫﺎ ﻭ شماری از ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ به تالاب همراه با رسوبات و ته نشین شدنشان در تالاب به عنوان یکی از مخازن نهایی طبیعی، می تواند فلزات سنگین را درمحیط دریاچه تخلیه کنند و باعث ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ و پرغذایی ﺷوند.

به گفته او، ﺍیجاد ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﯽ ” ﻗﺰلچهﺳﻮ” ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﺁﺏ آن ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ و همچنین رودخانه های فصلی که بر اثر فرسایش خاک و کاهش پوشش گیاهی در همجواری روستای” ده ره تفی” به وجود آمده است؛ باعث ورود حجم بالای ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ، ﻓﻀﻮﻻﺕ، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و سمومﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ می شود.

این کارشناس می گوید: ﺍﮔﺮ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺭﺳﻮﺏ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﺻﻮﺭﺕ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ادامه پیدا کند، ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻞﮐﻒ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ زریوار ﻓﺸﺎﺭ ﻫﯿﺪﺭﻭﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚﮐﻢ ﺷﺪﻥ ﺁﺏ ﯾﺎ ﺑﻄﻮﺭﮐﻠﯽ ﻗﻄﻊﺷﺪﻥﺁﺏﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮﺩ و این تهدید بزرگی برای منابع آبی است که با توجه به افزایش برداشت بی رویه آب هم کاهش منابع آبی یک خطر جدی برای بقای حیات زریوار است.

 

 

تالاب زریوار؛ بهشت پرندگان کردستان

یک کارشناس ارشد پرنده شناسی نیز، تالاب زریوار را بهشت پرندگان کردستان می داند ومی گوید:نام تالاب زریوار در لیست مناطق مهم پرندگان کشور ایران در عرصه بین المللی خودنمایی می کند. اما مورد کم لطفی قرار گرفته و کمتر کسی از تالاب زریوار به عنوان منطقه مهم پرندگان یاد می کند.

“جعفر غلامی” معتقد است: این منبع آب شیرین ارزشمند در غرب کشور ایران؛ مامن مناسبی برای زندگی پرندگان بومی،  مهاجر زادآور و مهاجر زمستانه  است و از دیرباز زریوار خوان نعمت خود را برای این شاهکارهای خلقت گشوده است.

او با اعلام اینکه حیات شماری از پرندگان  برای استراحت، تغذیه، پناه گرفتن و تجدید نسل به اکوسیستم زریوار گره خورده است؛ افزود: پرنده کمیاب “اردک بلوطی” که نام آن در لیست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت، دیده می شود هر ساله در فصل زادآوری به تالاب زریوار پناه می آوردوبراساس اسناد موجود بیشترین زادآوری این گونه نادر در کشور ایران، متعلق به تالاب زریوار است.

این کارشناس پرنده شناسی با اعتقاد براینکه جایگاه زریوار در پایش ومطالعات پرنده شناسی مورد غفلت مسئولان کشوری واستانی قرار گرفته است؛ افزود: در پروسه پایش پاییز سال گذشته “عروس غاز” از گونه های کمیاب دنیا در تالاب زریوار شناسایی وثبت شد.

به گفته او درطرح پایش شش ماهه نخست امسال نیز ۶۵ گونه زادآور در تالاب زریوار شناسایی شدند؛ که امیدواریم با ادامه طرح مطالعه واستمرارپایش، فهرست پرندگان تالاب زریوارتکمیل شود. زیرا پرندگان نقش اساسی در ثبت  این تالاب  در فهرست تالاب های بین المللی ایفا می کنند و تکمیل اطلاعات در این زمینه واجب و در اولویت قرار دارد.

 

 

نیزارها عامل زیبایی زریوار

شماری از مدافعان محیط زیست، رشد وگسترش نیزارها که نماد ونشانه وجود میکروب در درون تالاب زریوار است را شبحی شوم برای نابودی دریاچه قلمداد می کنند؛ اما رییس اداره محیط طبیعی حفاظت محیط زیست کردستان معتقد است که وجود نیزارها  به جلوه های زیبایی شناسی این تالاب می افزاید.

علی اکبر عامری فر می گوید: بررسی مقایسه ای تصاویر ماهواره ای ازاین دریاچه  بیانگر این است  که  زریوار در ۵۰سال گذشته،از قسمت داخلی به لحاظ افزایش سطح نیزار تغییر معنا داری نداشته است؛ تنها قطعاتی از نیزارهای شناور بر اثر وزش بادهای منطقه ای از یک سمت دریاچه به سمت دیگر رانده شده است.

به اعتقاد او بعد از بسته شدن سد خاکی”دایک”  در جنوب دریاچه، عقب نشینی آب دریاچه به سمت کناره ها  ومرطوب شدن هرچه بیشتر اراضی حاشیه دریاچه سبب رشد بیشتر نیزار به سمت خارج از محدوده زریوار شده است.

ازمنظر این مقام محیط زیست کردستان، ورود فاضلاب، فضولات دامی، باقیمانده کود وسم اراضی کشاورزی در پیرامون دریاچه  نیز برروند رشد هرچه سریعتر نیزارافزوده است. وبررسی ها نشان می دهد که رشدبی رویه نیزار خود علت نبوده؛ بلکه معلول عوامل دیگر از جمله دخالت مستقیم انسان در اکوسیستم زریوار است.

به گفته او از منظر علم اکولوژی وابستگی نیزار به دریاچه ودیگر موجودات آن اجتناب ناپذیر است ودر چنین اکوسیستم های طبیعی، نیزار بخش مهم چرخه زیستی  به شمار می رود.

عامری فر می گوید:” بدون نیزار تالاب زریوار، دریاچه ای مصنوعی از نوع سدهای انسان ساخت متصور می شود وزیبایی زریوار به همین نیزارهاست ؛ چون اگر نیزار نبود، اکنون دریاچه مردابی متعفن با آبی تیره بیش نبود. این را آزمایش فاکتورهای فیزیکی ،شیمیایی  آب  قبل وبعد عبور از صافی نیزار به ما می گوید.”

او با تاکید براینکه نیزار ها مانع رسوب گذاری بیشتر روی چشمه های  خودجوش  کف دریاچه  می شود؛ افزود: نیزار همچون سپری حفاظتی برای بخش مرکزی دریاچه عمل می کند .

این کارشناس، وابستگی شدید زیست مندان دریاچه ، ایجاد محل امن برای استراحت وتولید مثل ماهیان وپستانداران ، تغذیه وزاد آوری ، آشیانه سازی پرندگان ،شکوفایی پلانکتون ها وفیتو پلانکتون ها را ازدیگر مزایای مثبت نیزارها در زریوار عنوان کرد

به عقیده او در حال حاظر حذف نیزار، اولویت دریاچه نیست .ابتدا باید عوامل رشد بیش از ظرفیت نیزار حذف  شود وبعد از فرایند مطالعه علمی، نیزارهای پوسیده را با مکانیسمی خاص ازسیمای زریوار برچید.

 

 

سدخاکی (دایک) تالاب زریوار باید تخریب شود

 

اکثر کارشناسان محیط زیست ،پژوهشگران وچهره های دانشگاهی احداث سد خاکی (دایک) که در ضلع جنوبی تالاب زریوار در سال ۷۶ توسط شرکت آب منطقه ای کردستان زده شده است را عامل نابودی وتسریع در رسوب گذاری زریوار می دانند.

بررسی ها نشان می دهد که این سد خاکی  که به طناب دار زریوار معروف ومشهور است در سال های ۷۴تا۷۶ با مجوز رسمی حفاظت محیط زیست کردستان با هدف افزایش حجم آب زریوار وتحت پوشش قرار دادن زمین های زراعی کرانه های این دریاچه احداث شده است؛ اما امروز بعد گذشت سال ها مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان به صراحت می گوید:این سد خاکی بدون مجوز  حفاظت محیط زیست احداث شده و باید تخریب شود

“عبدالوحید ریاضی فر” معتقد است که این سد خاکی اثرات منفی برگونه­های بومی و تجمع آلودگی­ها در تالاب داشته است و هیچ راهی برای جبران این نقیصه بجز تخریب دایک وجود ندارد.

 

او تنها راه نجات تالاب زریوار را اجرای سند مدیریت یکپارچه زیست بومی این تالاب می داند ومی گوید: هم اکنون تهیه وتدوین اجرای این سنددرمراحل پایانی است.

او با اشاره به اجرای نقشه­های زون­بندی تالاب زریوارگفت:برای انتقال فاضلاب شهری و روستایی و پر کردن چاه­های غیرمجاز حاشیه تالاب  اقداماتی انجام شده؛ اماکافی نیست.

ریاضی فر با تاکید براینکه ورود آلاینده­ها، اثرات بسیار مخربی بر تالاب داشته و مرگ آن را به مراتب جلو خواهد انداخت؛ افزود: تعیین اینکه تالاب زریوار در چه مرحله­ای از توالی قرار دارد. نیاز به بررسی­های دقیق علمی و کارشناسی دارد.

 

او در خصوص ثبت تالاب زریوار  در کنوانسیون رامسر را نیز یادآور شد وافزود: مراحل ثبت این تالاب در کنوانسیون رامسر انجام شده وما منتظر بررسی واقدام نهایی کارشناسان این کنوانسیون هستیم.

 

به گفته این مقام محیط زیستی،در حال حاضر تالاب زریوار به عنوان پناه­گاه حیات وحش  محسوب می شود و قوانین پناه­گاه حیات وحش بر آن حاکم است.

 

ریاضی فر موافق فرایند لایه روبی بستر زریوار نیست ومعتقد است که برای لایه روبی بستر این دریاچه  باید مطالعه علمی وکارشناسی انجام شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست، نظر مستند ساز کردستانی در خصوص حیات روبه موت دریاچه زریوار را رد کرد وگفت: اظهار نظر یک مستند ساز در مورد مرگ دریاچه زریوار در ۴۰ سال آینده فاقد مبنای علمی وکارشناسی است.

براساس مطالعات ارزیابی زیست محیطی، لیمنولوژیکی وحفظ تعادل اکولوژیک، تالاب زریوارمریوان به عنوان بزرگترین قطب گردشگری غرب کشور با طول تقریبی ۵ کیلومتروعرض ۲ کیلومتر با مساحت حدود۱۰ کلیومتر مربع وعمق متوسط سه تا پنج در ۲ کیلومتری غرب شهرستان مریوان و۱۲۵ کیلومتری شمال غربی سنندج واقع است.

حجم ذخیره آب این تالاب که بیشتر آن از چشمه های جوشان بستردریاچه تامین می شود از ۲۳ میلیون تا۴۸ میلیون مترمکعب در طول سال متغیر است.

به استناددستاوردهای این مطالعه علمی – پژوهشی تاکنون  در تالاب زریوار ۸گونه ماهی،۲گونه پستاندار، ۳گونه خزنده، ۳گونه دوزیست، ۲۱جنس زئوپلانکتون،۹جنس ماکروبنتوز،۱۵گونه گیاه آبزی و۵۴ گونه فیتوپلانکتون شناسایی وثبت شده است.

همصدایی دولت برای نجات زریوار

استاندار کردستان با تشکیل ستاد نجات بخشی زریوار به مسئولان دستگاه های ذیریط توصیه کرده است که برای نجات زریوار همت کنند تا این نعمت وموهبت طبیعی در اثر غفلت وسهل انگاری خشک ونابود نشود.

«عبدالمحمد زاهدی» صیانت واحیای دریاچه زریوار را مبتنی بر تحقیق و پژوهش های علمی مهم می داند ومی گوید: نجات، حفظ و توسعه پتانسیل های اقتصادی- اجتماعی وفرهنگی از اولویت برنامه های دولت است.