هیوانیوز: ‌سیاره‌ی زمین یک بار دیگر به دور خورشید چرخید. در گستره‌ی بی‌پایان کیهان با میلیاردها کهکشان و جهان شناخته شده‌ توسط ما به شعاع ۴۶ میلیارد سال نوری، زمین تنها خانه‌ی قابل سکونتی است که می‌شناسیم. خانه‌ای که همچنان و با وجود گذشت هزاران سال از به وجود آمدن انسان خردمند بر آن، درگیر جنگ‌های بسیار و بر آن رودهای خون روان است. به طور تخمینی در این چند هزار سال چیزی کمتر از صد سال صلح بر این سیاره برقرار بوده و مابقی به جنگ‌ها و خون‌ریزی فرزندان آدم گذشته است. گویی ژنوم‌های قابیل همچنان در نطفه‌های تاریخ امتداد دارد.
صدای طبل جنگ‌ها در خاورمیانه امروز بیش از هر زمانی است و این ما را که در اطراف‌مان جنگ‌های متعددی برپاست نگران می‌کند. سایه‌ی شرّ چنان بر این منطقه گسترده شده که بعید است به دلیل اصطکاک‌های مداوم تا دهه‌های دیگر و به این سادگی این منطقه روی آرامش به خود ببیند. چرا که خون، خون می‌آورد. تو برادرم را می‌کشی و من برادرت را می‌کشم و این چرخه ادامه دارد. تا جایی که به تدریج؛ هدف از کشتن، خدا و دین و جهاد یا دفاع از وطن نخواهد بود؛ بلکه انتقام است. یک انتقام شخصی و کثیف که در آن دیگر یاد خدا فراموش می‌شود و نفرت و نژادپرستی و تعصب جای آن را می‌گیرد.
این رسیدن به صلح و نقشه‌ی راهی برای پایان یافتن مخاصمات بسیار دشوار است اما دور از دسترس نیست و باید از همین اکنون آغاز کرد. کشور ما هم می‌توانست به سادگی هر چه تمام‌تر درگیر جنگی محتوم شود اما تجربه‌ی موفق و تاریخی مذاکرات وین به عنوان یکی از طولانی‌ترین مذاکرات تاریخ به ما آموخت که می‌توان با دیپلماسی و گفتگو، با اندیشه و آرامش، بدترین و پیچیده‌ترین گره‌ها را گشود. می‌توان تعصبات و دلواپسی‌های منفی را کنار گذاشت و اقتدار را نه در جنگ و ترور که در قدرت دیپلماسی و به کرسی نشاندن حقانیت خود با گفتگو و تعامل مثبت با جهان حل کرد. کاری که ایران در برابر شش قدرت جهانی انجام داد و هم‌اکنون اقتدار و احترام نام آن بیش از گذشته‌ای شده که آن را محور شرارت می‌نامیدند.
باید از تاریخ آموخت که با جنگ همه مغلوبند و با صلح، همه پیروز خواهند بود. جنگ‌ها به ویژه جنگ‌های مذهبی و برادرکشی خاورمیانه هیچ برنده‌ای ندارند جز مجموعه شرکت‌های اسلحه‌سازی و بانک‌ها و سازمان‌های جاسوسی و نظامی زیرمجموعه آنان که برای بقا و فروش جنگ‌‌افزارهایشان به جنگیدن ما با یکدیگر نیاز دارند. این جنگ می‌تواند به نام خدا، به نام دین، به نام مذهب، به نام وطن و نژاد و زبان باشد که اغلب در سرزمین‌های عقب‌مانده با زیر ساخت جهل و تعصب به پا می‌کنند. مردمان این سرزمین‌ها باید بدانند که شلیک هر گلوله و انفجار هر بمب در کردستان، عراق، سوریه، ترکیه، افغانستان و دیگر سرزمین‌ها کمک بزرگی به این زالوهای بشریت است که امثال داعش را به وجود آوردند و تلاش برای صلح ولو با افروختن یک شمع کوچک از آگاهی در دل ظلمات جنگ، نفی اقدامات و نابودی آنهاست.
تقریب مذاهب و ادیان، توسعه فرهنگ نفی خشونت و تقویت جنبش‌های صلح‌طلبی به موازات مبارزه با قاچاقچیان بین‌المللی اسلحه و معرفی سیاستمداران و دلالان و واسطه‌های فروش جنگ‌افزارها به عنوان جنایتکاران جنگی می‌تواند راهکارهایی برای شروع این حرکت باشد.
امید داریم که هر چند آرمانی، اما سال ۹۵ برای کردستان، برای ایران و برای تمام جهانیان سال صلح و آشتی باشد. پدران و مادران در سراسر دنیا به ویژه سوریه و عراق به فرزندان‌شان درس صلح و انسانیت بیاموزند و سیاره‌ی ما زیباتر و جایی امن برای زیستن باشد. چنین روزی برای همه‌ی ما نوروزی راستین خواهد بود. تا آن هنگام، نوروزتان پیروز/ هیوانیوز.