Azad Jalalizadeh سپاه و انتخابات کردستانمحمدآزاد جلالی‌زاده: تیم جنگ روانی کاندیدای به ظاهر مستقل!؟ و ناامید حوزه‌ی سنندج، دیواندره و کامیاران شایعه‌ای راه انداخته‌اند  مبنی بر حضور و حمایت پنهان نیروهای سپاه از کاندیدای مورد نظرشان و حتی جالب آن‌که امروز شخصی می‌گفت‌: حضور ما فایده ندارد و تصمیمات گرفته شده است!؟ بر آنم در این کوتاه نوشتار مختصر عرضی در این مورد داشته باشم:
الف) سپاه را نیرویی نظامی و قوی و فراجناحی برای پاسداشت جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی می‌دانم و باور دارم در منطقه‌ی حساسی چون کردستان؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این میتینگ‌ها و رقابت‌های سیاسی وارد نخواهد شد و استقلال خویش را فدای داد و بیدادهای جناحی نخواهد کرد.
ب) بالفرض مثال اگر سپاه نظر بر کاندیدای خاصی داشته باشد، آن قدر توان و جرئت دارد که علناً مواضع خویش را بیان کند و نیازی به جلسات پنهان شبانه با ناامیدان! نداشته باشد.
ج) بیان این موضع توسط تیم جنگ روانی ناامیدان، مردمان را نسبت به حق‌الناس بودن رای و پاسداری از آن را که لب لباب سفارشات مقام رهبری در حوزه‌ی انتخابات بوده، زیر سوال برده و اساساً در تعارض با خواسته‌های نظام در مورد حضور پرشور در عرصه‌ی انتخابات مخصوصاً در استانی چون کردستان است و ناامیدان که در گسترش گزاره‌ی خلاف یاد شده جهد می‌ورزند خود باید پاسخگوی عملکرد نادرستشان باشند.
د) در جمهوری اسلامی استراتژی همواره بر اساس «میزان رای ملت است» تعریف شده است و جالب آن‌که ناامیدان که خود را کل ملت و نماینده‌ی شخیص آنها معرفی می‌کنند هیچگاه میزان خود را تعریف نکرده و نمی‌کنند.
ه) نیروهای مخلص و انقلابی سپاه همواره با مردم و نظام بوده و آراء بدنه‌ی سپاه در دوره‌های گذشته، نشان داده که سپاهیان قیل و قال این دسته یا آن دسته برایشان مهم نیست بلکه حفاظت از سرزمین ایران در چهارچوب جمهوری اسلامی در اولویت اول آنان است و آنها با درک چهارچوب‌ها و مصلحت سیاسی و اجتماعی همواره رابط بین مردم و رهبری بوده‌اند و هماره دلسوز این آب و خاک مانده‌اند.
و) سپاه برآمده از مردم و اعضایش جزء مردمان این آب و خاکند و تعریف آنها به عنوان نیرویی جدا و فارغ از مردم، جفا در حق آنهاست.
ز) ناامیدان نشان داده‌اند که هدفشان، به کار بردن هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند و مصلحت و منافع درازمدت و کلی برایشان مهم نیست در حالی که امیدواران هم نظام برایشان مهم است، هم ایران، هم کردستان، هم مردمان و هم امنیت و آرامش و رفاه همگانی و اهداف بلندمدت را به قربانگاه خواسته‌های زودگذر خود نمی‌برند.
ح) ایمان دارم که سپاه همچون دیگر ارکان نظام، همگان را به حضور پرشور و خلق حماسه‌ای دیگر در روز دهم اردیبهشت برای جمهوری اسلامی فرا می‌خواند و برای آراء و نظرات مردمان بزرگوار بیش از هر چیز دیگر اهمیت قائل خواهد شد.