به گزارش هیوانیوز: بهرام نصراللهی زاده عصر دوشنبه در نشست با اساتید گروه اقتصاد دانشگاه کردستان با اشاره به اینکه برگزاری همایش بین الملللی برنامه ریزی اقتصادی و توسعه پایدار و متوازن منطقه ای از سوی این گروه در استان کردستان می تواند روند توسعه اقتصادی و شناسایی فرصت ها و پتانسیل های استان را تسریع نماید، گفت: توسعه درون زا به این معنی است که توسعه از خود استان سرچشمه بگیرد.

وی با تأکید بر ضرورت فعال بودن همه کنش گران توسعه در استان افزود: امروز توسعه کردستان بیش از هر موضوع و مساله دیگر، دغدغه سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و در این میان علیرغم محدودیت های مالی برخی نگرش ها نیز این روند را کند کرده اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان تصریح کرد: تفکر از بالا به پایین و تفکر دولت محوری دیگر نمی تواند نقش موثری در توسعه ایفا کند بلکه باید همه ما با جذب سرمایه گذار و میدان دادن به بخش خصوصی ضمن تلاش برای اصلاح این نگرش، سعی کنیم روند توسعه کردستان سرعت یابد.

وی تصریح کرد: برای توسعه اقتصادی و پیشرفت سرمایه گذاری در استان نیازمند نقشه راه و اصلاح مبانی فکری و فرهنگی و نگرشی قضیه هستیم و در همایش ها بصورت تخصصی بر روی محورهای خاص و ویژه تمرکز شود و با رویکرد مساله محوری در امر پژوهش، برای رفع موانع و تقویت و تسریع روند توسعه استان راهکارهای مناسب و نتیجه بخش تدوین کنیم.

وی گفت: بعنوان مثال در استان فرهنگی کردستان که هنر جایگاه خاصی دارد باید با انجام تحقیقات و پژوهش ها در صدد راهکارهای اقتصادی تر کردن فرهنگ و هنر کردستان باشیم.

نصراللهی زاده از برند سازی محصولات خاص کردستان بعنوان یکی دیگر از راهکارهای معرفی اقتصاد استان نام برد و گفت: محصولاتی همچون توت فرنگی، عسل و شیلات کردستان می توانند برند خوبی برای این موضوع باشند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: استفاده از تجربیات و دستاوردهای استان ها و کشورهای موفق می تواند تحرک بیشتری در توسعه استان ایجاد کند.

وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان مصمم است که براساس برنامه و مبتنی بر آمایش سرزمین و ظرفیت های محلی و منطقه ای، ضمن بهره گیری از ظرفیت جامعه علمی استان و نظرات نخبگان، محرک های اصلی توسعه استان را شناسایی و به فعلیت برساند.

نصراللهی زاده گفت: استان کردستان هنوز برای بسیاری از ساکنان استان های دیگر و حتی برای سرمایه گذاران ناشناخته مانده است و متاسفانه برخی ذهنیت ها در این مغفول ماندن کردستان موثر بوده است که تعامل اثر گذار می تواند آن را اصلاح کند.