ناصر خالدیان:
۱) چند نفر با شور و شوق دور هم جمع می‌شوند: یک گروه تلگرامی بزنیم.
۲) اسمش را می‌گذارند مثلاً: بررسی راهکارهای حمایت از جمعیت زیستی مارمولک شاخدار.
۳) برای گروه قوانین و اساس‌نامه تعیین می‌کنند و با چند شکلک گل و اخطار و غیره تزئینش می‌کنند.
۴) شروع به عضوگیری می‌کنند.
۵) تا اینجای کار همه چیز خوب پیش می‌رود. اعضای گروه با ورود هر عضو آشنا برای همدیگر استیکر خوش‌آمدگویی و قلب و دسته‌گل و ماچ و بیابغلم می‌فرستند.
۶) اعضای گروه کمتر از دکتر و مهندس و آقا و خانم و جناب و حضرتعالی به همدیگر نمی‌گویند.
۷) مطالب در خصوص موضوع گروه خوب است و لحن و ادبیات افراد برای حل مشکلات کارشناسانه و عالمانه است.
۸) بعد به تدریج سر و کله لینک کانال‌ها و گروه‌های دیگر در آن گروه پیدا می‌شود که اغلب ربطی به موضوع و هدف گروه ندارد.
۹) افراد شروع می‌کنند به بحث در مورد لینک‌ها یا نظر دادن در مورد نظر کسی بر این لینک‌ها.
۱۰) دعوا می‌شود. یعنی امکان ندارد دعوا نشود. چون اغلب دست کسی پشت موبایل یا کامپیوتر به ما نمی‌رسد و ما همه شیریم.
۱۱) مدیر گروه مارمولک شاخدار وساطت می‌کند.
۱۲) دعوا بالا می‌گیرد و کم‌کم کار به افشاگری یا تهمت به یکدیگر رسیده و پای حریم خصوصی به میان می‌آید. چند نفر هم آن وسط شعار می‌دهند.
۱۳) مدیر گروه مارمولک شاخدار گفتگوها را حذف کرده و افراد را بن می‌کند.
۱۴) اوضاع آرام می‌شود. حاضرین بر بی‌فرهنگی و عدم فهم افراد تاکید می‌کنند و جو آرام می‌شود.
۱۵) دوباره وضعیت عادی شده و استیکر قلب و دسته گل و بغل‌بغل رد و بدل می‌شود.
۱۶) بعد سر یک مساله خارج از هدف کانال مباحثه در می‌گیرد.
۱۷) مباحثه به مشاجره و بعد به محاربه می‌کشد تا جایی که دو نفر می‌خواهند از سوراخ گوشی بروند تو و همدیگر را بکشند.
۱۸) دوباره مراحل ۱۰ تا ۱۳ تکرار می‌شود.
۱۹) مدیر گروه، دیگر گروه را به امان خدا و صاحب تلگرام رها می‌کند.
۲۰) نسل مارمولک شاخدار به خاطر وجود این گروه تلگرامی و سرگرم شدن به دعوا منقرض می‌شود.

 

اگر فکر کردید این مساله فقط مختص به گروه‌های تلگرامی است اشتباه می‌کنید. این موقعیت‌های مجازی، آیینه‌ی تمام نمایی از رفتار ما در عالم واقعی است و برای تشکیل هر گروه سیاسی، اجتماعی، مدنی و صنفی در دنیای واقعی هم می‌تواند اتفاق بیافتد.