ده تصویر از دیروز و امروز سوریه. یا: جهل و جنگ با ما چه می‌کند؟

 

* برای دیدن تصویر در اندازه کامل فلش دوطرفه بالای عکس را بزنید.