به گزارش هیوا نیوز: عادل هورامی به بیان خاطراتی از کمندی  و توصیه های هنری اش به خود پرداخت و گفت: کمندی به او توصیه کرده که بر روی موسیقی اورامان فعالیت و از مقام خوانی پرهیز کند. هورامی  کارهای عباس کمندی را الگویی برای اهل موسیقی و شخصیت وی را مکتبی برای هنرمندان عنوان کرد و افزود: جای این هنرمند بزرگ هیچگاه  در جامعه هنری کردی پر نمی شود و نام او نزد هنرمندان فراموش ناشدنی است.

در این دیدار خانواده کمندی از قدرشناسی عادل هورامی به عنوان هنرمندی که عباس کمندی او را دوست می داشت، تقدیر کردند و شش جلد کتاب منتشر شده استاد کمندی را به وی هدیه کردند.

کتاب‌های کمندی حاصل بخشی از پژوهشهای این هنرمند بود که دو هفت پیش از مرگ وی منتشر شدند.

مرحوم عباس کمندی که بهمرد هفت اقلیم هنر شهرت داشتف دوسال پیش در بیمارستانی در سنندج دارفانی را وداع گفت.