– برای ارسال مطالب و اخبار هم از فرم زیر و هم از نشانی ای‌میل info@hiwanews.ir می‌توانید استفاده کنید.
– در تایپ مطالب اصول نگارش و قواعد دستور زبان، نقطه‌گذاری صحیح، فاصله مجازی و پاراگراف‌بندی مناسب رعایت شود.
– مطالب با زبان کُردی و فارسی الزاماً باید با فونت‌های یونیکد ارسال شود.
– در صورتی که ویدیویی با حجم بالا دارید حتماً پیش از آن با کدرهای ویژه‌ ویدیویی و با پسوند mp4 آن را فشرده  و کم حجم و سپس ارسال کنید.

در حال به روزرسانی این بخش…